skip to content

 

specialisatie;

 

 

 

 

 

 

 

 

aangesloten bij;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geregistreerd in;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe gaat de oefentherapeut om met alle data.

 

Sinds 1 juli 1989 is de Wet Persoonsregistraties van kracht.

Deze wet geeft regels over het vastleggen en het gebruik van uw persoonsgegevens.

 

De Wet Persoonsregistraties bepaalt dat uw persoonlijke gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn aangevraagd en dat ze alleen onder ogen mogen komen van de mensen voor wie zij bestemd zijn.

De Wet geeft u het recht om de over u opgenomen gegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen en na te vragen aan wie de gegevens verstrekt zijn.

 

Om de behandeling van de patiënten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, moet de oefentherapeut-Cesar/Mensendieck administratieve en medische gegevens van u verzamelen. Deze gegevensverzameling kan zowel geautomatiseerd als handmatig bijgehouden worden.

Naast de oefentherapeut-Cesar/Mensendieck hebben ook de stagiaire, de waarnemer en/of in deze praktijk werkzame collegae toegang tot deze gegevens.

Ieder van hen heeft een beroepsgeheim en gaat zorgvuldig met uw gegevens om.

 

Op grond van de Wet Persoonsregistraties hanteren wij het Privacy-reglement.

Al uw rechten zijn in dit reglement vastgelegd, zoals het recht van kennisneming van opname van gegevens, het recht om de opgenomen gegevens in te zien, het recht om deze gegevens, indien ze niet kloppen, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen en het recht om kennis te nemen van verstrekking van gegevens aan de huisarts, waarnemer en-of stagiaire.

 

U kunt het een en ander lezen in ons Privacyreglement, dat u in onze praktijken voor oefentherapie-Cesar en Mensendieck kunt inzien.