skip to content

 

specialisatie;

 

 

aangesloten bij;

 

 

 

 

 

 

geregistreerd in;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onze praktijk steunt de stichting SOMOI.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cesar en Mensendieck in de praktijk

Aan de hand van de diagnose van de verwijzer (huisarts of specialist) of het onderzoek van de oefentherapeut, kan de oefentherapeut nagaan waar de klachten vandaan komen.
Wat zijn uw dagelijkse bezigheden? Welke bewegingen veroorzaken de pijn? Samen met de therapeut kijkt u, via spiegels naar uw eigen houding en bewegingen, waarbij de oefentherapeut inzicht geeft in de relatie tussen de manier waarop u beweegt en uw klachten.

Door middel van oefeningen (die u ook thuis bijhoudt) wordt u zich steeds meer bewust van uw houding en bewegingen en leert u hierin verbetering aan te brengen. Daarnaast krijgt u oefeningen om de pijn te verminderen, te ontspannen en bepaalde spieren te versterken. Deze oefeningen zijn toegespitst op uw persoonlijke situatie.

Uiteindelijk bent u steeds beter in staat om zelf te zien, te voelen en te oordelen of uw houding en bewegingen juist zijn. Zo wordt u als het ware uw eigen therapeut.
Kortom : U past het geleerde toe in het dagelijks leven en zo voorkomt u dat klachten terugkeren. Het is niet de bedoeling om je leven lang oefeningen te blijven doen. Oefeningen zijn een hulpmiddel om te komen tot een verantwoord bewegingspatroon, maar geen doel op zich.

 

Voor meer informatie over Oefentherapie Cesar en Mensendieck:  www.vvocm.nl/client