skip to content

 

specialisatie;

 

 

aangesloten bij;

 

 

 

 

 

 

geregistreerd in;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onze praktijk steunt de stichting SOMOI.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkwijze

 

Uw privacy

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) een nieuwe Europese Privacy Wet. Hiermee is uw privacy voor ons een zorg. Wij zijn zuinig op uw en onze gegevens.

 

Duidelijkheid voor u en uw behandeling

Voor een goede behandeling geldt dat u begrijpt waarom wij hiervoor kiezen. Daarom:

 • Geven wij u duidelijk informatie over uw behandeling.

 • Kunt u onze therapeuten altijd vragen het nog eens goed uit te leggen, zodat u het helemaal begrijpt

 • Gaan we er vanuit dat u ons de informatie geeft die nodig is om u goed te behandelen.
   

Een nieuwe wet en een nieuw privacy reglement

In de nieuwe privacywet (AVG) worden uw privacy-rechten nog beter beschermen. Uw privacy-rechten zijn versterkt en uitgebreid. In ons privacy-reglement leest u heel hoe.

Hieronder hebben we de belangrijkste punten genoemd

 

Uw privacy en onze geheimhoudingsplicht

 • Wij respecteren uw privacy. Alles wat u met uw therapeut bespreekt blijft binnen de behandelkamer.

 • Alleen als u schriftelijke toestemming geeft, mogen we aan anderen informatie over uw klachten en behandeling geven. Dit geldt ook voor uw huisarts, specialist of een andere therapeut waarbij u in behandeling bent.
   

Email, facebook en telefoon

 • Alle informatie die u via e-mail met uw behandelend therapeut uitwisselt, kan door de collega-therapeuten uit onze praktijk gelezen worden. De e-mail van de praktijk is beveiligd, maar informatie via e-mailverkeer is in deze tijd nooit 100% veilig. Maak dus zelf de afweging of u vertrouwelijke gegevens via e-mail met ons wilt uitwisselen.

 • Dit geldt ook voor informatie die u deelt op onze Facebook pagina.

 • Telefonisch doen wij ons uiterste best om zorgvuldig met uw privacy om te gaan. Houd in uw achterhoofd dat de therapeut die u belt, niet altijd alleen is als zij/hij de telefoon beantwoord. Zeker wanneer u gebruikt maakt van het antwoordapparaat.
   

Inzage in uw dossier en waarborgen vertrouwelijkheid

 • Uw therapeut houdt een elektronisch dossier bij over uw behandeling.

 • Wij hebben een extra beveiligde verbinding waarmee we kunnen inloggen in uw dossier.

 • U heeft recht op inzage in uw dossier.

 • Wij noteren alleen gegevens die te maken hebben met uw behandeling in het dossier.

 • Wij bewaren uw dossier 15 jaar. Dit is volgens wettelijk voorschrift.

 • Als u vindt dat de therapeut uw gegevens onjuist heeft vastgelegd, kunt u de de behandelaar vragen deze gegevens aan te passen.
   

Kwaliteitsonderzoek

Na uw behandeling vraagt de therapeut of u mee wil doen aan kwaliteitsonderzoek via Qualizorg. Uw mailadres wordt dan doorgstuurd naar dit onderzoeksburo, zij verwerken alle behandelgegevens verder anoniem.

 

Gegevens voor wetenschappelijk onderzoek

Soms werkt onze praktijk mee aan wetenschappelijk onderzoek.

 • Uw therapeut houdt een elektronisch dossier bij over uw behandeling.

 • Wij hebben een extra beveiligde verbinding waarmee we kunnen inloggen in uw dossier.

 • U heeft recht op inzage in uw dossier.

 • Wij noteren alleen gegevens die te maken hebben met uw behandeling in het dossier.

 • Wij bewaren uw dossier 15 jaar. Dit is volgens wettelijk voorschrift.

 • Als u vindt dat de therapeut uw gegevens onjuist heeft vastgelegd, kunt u de de behandelaar vragen deze gegevens aan te passen.